• Slovenščina
  • English

Reference

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema Ilirska Bistrica

Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema Sežana

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Digitalna transformacija proizvodnih procesov MES sistem

Kern d.o.o.

Programiranje stroja ITW Flowmeter

Hidria d.o.o.

Transformatorska postaja bolnišnica Valdoltra

Elektro Primorska d.d.

Programiranje naprave za nanašanje silikonskega tesnila s kolaborativnim robotom

TEUP GmbH

Avtomatizacija stroja za testiranje puš

Kern d.o.o.

Sistem za testiranje električnih avtomobilskih vodnih črpalk

Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.

Nadgradnja CNS za Kraški vodovod

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Programiranje naprave za testiranje elektromagnetov

TEUP GmbH

Transformatorska postaja Cetore

Elektro Primorska d.d.

Sistem za testiranje avtomobilskih hladilnih ventilatorjev

Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.

Transformatorska postaja Frenkova

Elektro Primorska d.d.

Izdelava aplikacije za izračun energetske učinkovitosti za poslovno stavbo VW

Prozesstechnik Kropf GmbH

Linija za sestavo Cobra adapterja

Seplast aerosol componente d.o.o.

Partner: MD strojno projektiranje d.o.o.

Elektro projektiranje in programiranje Titusonic naprave za ultrazvočno varjenje

Titus Technologies d.o.o.

Linija za polnitev fiziološke raztopine

EngMotion d.o.o.

Linija za sestavo batov

Bosch-Rexroth Ltd.

Titus group, Lama Avtomatizacija d.o.o.

MTConnect gonilnik za zenon razvojno platformo

Exor Eti d.o.o.

Partner: COPA-DATA GmbH

Linija za sestavo EFI-2 in EFI-4 zaščitnih stikal na diferenčni tok

ETI Elektroelement d.o.o.

Partner: Hidria d.d.

Programiranje stroja za natikanje zažigalne vrvice detonatorjev

TEUP GmbH

Kabliranje stroja LAMACASTER P65

Titus Group Lama Avtomatizacija d.o.o.

Popravilo programske opreme ČN Komen

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Programiranje spletnega mesta Continental – Driving Experience

Agencija 101 d.o.o.

Nadgradnja RP Predloka

Elektro Primorska d.d.

Programiranje spletnega mesta Siroljub

Agencija 101 d.o.o.

Izdelava elektro načrta in programiranje stroja za izdelavo aspiracijskih katetrov

Hidria d.o.o.

Programiranje stroja

Engmotion d.o.o.

Programiranje stroja za izdelavo FID stikal

Hidria d.o.o.

Inženiring daljinskega vodenje TP Jašek

Elektro Primorska d.d.

Nadgradnja ZENON Operator Sistema

Krones AG (Germany), Prozzestechnik Kropf GmbH

Izdelava krmilno elektro omare za filter plinov

Remonting d.o.o.

Elektromontažna dela na objektu na ČN Kanal

Hidroinženiring d.o.o.

Programiranje spletne strani Jaklič

Jaklič d.o.o.

Elektro opremljane stroja BOSCH

Titus Group Lama Avtomatizacija d.o.o.

Elektro dela na stroju za kontrolo tulk

B M-motion systems d.o.o.

Polnilna naprava za pretovor sipkih materialov

Luka Koper d.d.

Partner: Metalia d.o.o.

Elektromontažna dela na stroju za sestavo senzorjev

Titus Technologies d.o.o.

Nadgradnja TP Sermin

Elektro Primorska d.d.

Nadgradnja TP Bonifika s komunikacijsko opremo

Elektro Primorska d.d.

Izvedba CNS-ja za komunalno infrastrukturo

JP Okolje Piran d.o.o.

Programiranje SUMIDA TIG

Hidria d.o.o.

Izdelava konceptne strategije za avtomatizacijo proizvodnje

Sodimex d.o.o.

Izdelava elektro omare za laboratorijske namene

Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.

Programiranje spletnega mesta Union Ambarsador

Agencija 101 d.o.o.

Avtomatizacija vodohrana Knežak

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Nadgradnja RP Izola

Elektro Primorska d.d.

Elektro dela na silosu za kavo

Remonting d.o.o.

Razvoj FANUC driverja

Exor Eti d.o.o.

Integracija Fanuc driverja za podjetje CIMOS d.d. v Senožečah

Prozesstechnik Kropf GmbH

Integracija Fanuc driverja za podjetje CIMOS d.d. v Buzetu

Prozesstechnik Kropf GmbH

Izdelava elektro načrtov

Engmotion d.o.o.

Izdelava elektro omare za pekarsko industrijo

BTF d.o.o.

Razvoj vmesnika za WiFi konfiguracijo na kurilnih pečeh

Biodom 27 d.o.o.

Programiranje obrezovalnika

Arhel d.o.o.

Elektro ožičenje peskarskega stroja

Stem d.o.o.

Programiranje spletne igre Argetalov

Agencija 101 d.o.o.

Programiranje procesa za izpiranje kalupov

Arhel d.o.o.

Nadzorni sistem za črpališče FIESA

RGD-E d.o.o.

Avtomatizacija vodohrama Kraljevi Hrib

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Izdelava elektro omar za transportne trakove

Lipro d.o.o.

Elektromontažna dela na transformatorski postaji

Schneider Electric d.o.o.

Dodelava linije za izdelavo mehke konice MK3

TIK d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Gabrje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Avtomatizacija vodohrana Zabiče

KS Zabiče

Elektroinštalacijska dela in avtomatizacija ČN Šembije

CID d.o.o.

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema (črpališče)

JP Okolje Piran d.o.o.

Parametrizacija sistema in izvedba komunikacije za transformatorske postaje

Schneider Electric d.o.o.

Nadgradnja vodohrama Tominje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Nadgradnja TP Nikolaj in TP Črpališče Grande

Elektro Primorska d.d.

Avtomatizacija vodohrana Jelšane

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Izdelava pivovarske opreme kapacitete 6000/l mesec EBS500

Picerija Tonca

Izdelava pivovarske opreme kapacitete 400/l mesec EBS50

Jaklič d.o.o.

Krmiljenje potopnih in vertikalnih vinifikatorjev

Jaklič d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Kozina

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Ig

CID d.o.o.

Elektromontažna dela v Luki Koper

Luka Koper d.d.

Popravilo krmilnika na regulaciji sušilca celuloze

Konitex d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Otočec

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Logatec

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Pivka

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na črpališču Nova Gorica

CID d.o.o.

Popravilo programske opreme na ČN Podgrad

CID d.o.o.

Izdelava in montaža krmilne omare za puhala na ČN Zagorje

CID d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Zajelšje in vodohrama Pregarje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Programiranje spletnega mesta VW Čistamoč

Agencija 101 d.o.o.

Analiza in odprava napak uporabniškega vmesnika za nadzor sušenja celuloze

Konitex d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Dobropolje in vodohrama Tominje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Vzpostavitev sistema IDUS-IS za potrebe kanalizacijskega sistema Brezovica

Hidroinženiring d.o.o.

Elektromontažna dela na objektu ČN Col

Hidroinženiring d.o.o.

Razvoj krmilnega vmesnika za BIODOM peči

Biodom 27 d.o.o.

Aplikacija za nadzor zasneževanja (koncept)

Sherpa snowhow, KRS sistemi d.o.o.