• Slovenščina
  • English

Infrastruktura

Vodvodni, komunalni in

elektroenergetski sistemi.

#emroconinfrastructure

Elektro projektiranje

Emrocon z lastnim inženiringom in elektroprojektiranjem nudi podporo strojegradnji in procesni industriji ter projektivi na področju infrastrukture. Pripravimo lahko celovite rešitve močnostnih, krmilnih, merilnih in telemetrijskih sistemov v skladu z nacionalno zakonodajo in sodobnimi industrijskimi trendi. Področje inženiringa in elektroprojektiranja dopolnjujemo tudi z lastno proizvodnjo elektro omar in elektro montažo.

Proizvodnja elektro omar in elektro montaža

V okviru inženiringa in lastne elektro delavnice nudimo celovit pristop k proizvodnji sestavov nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih omar, ki vključuje svetovanje, načrtovanje, izdelavo in končno montažo na objektu. Področje proizvodnje zajema močnostne, krmilne in telemetrijske omare v vodovodnih, komunalnih in elektrodistribucijskih sistemih, močnostne in krmilne omare v strojegradnji ter močnostne razdelilne omare v objektih. Proizvodnja se izvaja v skladu s trenutno veljavnimi tehničnimi smernicami in standardi. Izvajamo tudi nadgradnjo obstoječih elektro omar ter elektromontažna dela na terenu.

Telemetrija in centralni nadzorni sistemi (CNS)

Z napredno konfiguracijo in integracijo centralnih nadzornih sistemov pretvarjamo navidez nepovezane telemetrične podatke v informacije, s katerimi lahko optimiziramo in nadgradimo delovanje infrastrukturnega sistema. Z lastnimi idejami in razvojem dodajamo centralnim nadzornim sistemom dodatne funkcionalnosti za prikaz in obdelavo podatkov in s tem zagotovimo optimalno uporabniško izkušnjo. Smo certificiran partner uveljavljene SCADA platforme Zenon in hkrati funkcionalno in praktično poznamo večino sodobnih CNS in SCADA sistemov.

Reference

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema Ilirska Bistrica

Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema Sežana

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Transformatorska postaja bolnišnica Valdoltra

Elektro Primorska d.d.

Nadgradnja CNS za Kraški vodovod

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Transformatorska postaja Cetore

Elektro Primorska d.d.

Transformatorska postaja Frenkova

Elektro Primorska d.d.

Popravilo programske opreme ČN Komen

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Nadgradnja RP Predloka

Elektro Primorska d.d.

Inženiring daljinskega vodenje TP Jašek

Elektro Primorska d.d.

Elektromontažna dela na objektu na ČN Kanal

Hidroinženiring d.o.o.

Nadgradnja TP Sermin

Elektro Primorska d.d.

Nadgradnja TP Bonifika s komunikacijsko opremo

Elektro Primorska d.d.

Izvedba CNS-ja za komunalno infrastrukturo

JP Okolje Piran d.o.o.

Avtomatizacija vodohrana Knežak

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Nadgradnja RP Izola

Elektro Primorska d.d.

Nadzorni sistem za črpališče FIESA

RGD-E d.o.o.

Avtomatizacija vodohrama Kraljevi Hrib

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Elektromontažna dela na transformatorski postaji

Schneider Electric d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Gabrje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Avtomatizacija vodohrana Zabiče

KS Zabiče

Elektroinštalacijska dela in avtomatizacija ČN Šembije

CID d.o.o.

Integracija ZENON SCADA (CNS) sistema (črpališče)

JP Okolje Piran d.o.o.

Parametrizacija sistema in izvedba komunikacije za transformatorske postaje

Schneider Electric d.o.o.

Nadgradnja vodohrama Tominje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Nadgradnja TP Nikolaj in TP Črpališče Grande

Elektro Primorska d.d.

Avtomatizacija vodohrana Jelšane

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Kozina

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Ig

CID d.o.o.

Elektromontažna dela v Luki Koper

Luka Koper d.d.

Elektromontažna dela na ČN Otočec

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Logatec

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na ČN Pivka

CID d.o.o.

Elektromontažna dela na črpališču Nova Gorica

CID d.o.o.

Popravilo programske opreme na ČN Podgrad

CID d.o.o.

Izdelava in montaža krmilne omare za puhala na ČN Zagorje

CID d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Zajelšje in vodohrama Pregarje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Avtomatizacija črpališča Dobropolje in vodohrama Tominje

JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Vzpostavitev sistema IDUS-IS za potrebe kanalizacijskega sistema Brezovica

Hidroinženiring d.o.o.

Elektromontažna dela na objektu ČN Col

Hidroinženiring d.o.o.