• Slovenščina
  • English

Namenske aplikacije

Informacijska, krmilna in
nadzorna programska oprema

#emroconapps

Namenska programska oprema

Izvajamo vse faze razvoja namenskega programja od projektiranja pa do končne postavitve in vzdrževanja. Obvladujemo široko paleto klasičnih razvojnih okolij C, C++, C#, Java; programiranja krmilnikov po standardu IEC 61131-3 s poznavanjem posebnosti proizvajalcev Beckhoff, Siemens, Unitronics, ter uporabo naprednih spletnih tehnologij (strežniški sistemi, PHP, vrsta podatkovnih baz, CSS3, HTML5, JavaScript,…), ki jih s pridom uporabljamo tudi v povezavi z ostalimi naštetimi področji. Z lastnim tehnološkim naborom obvladujemo tudi izvedbo rešitev s kombinacijo PC in PLC na eni strojni platformi, ki se s pojavom mehkih PLC sistemov vedno bolj uveljavljajo v industrijskem okolju.

Računalniški vid in razširjena resničnost

Tehnologija računalniškega oz. strojnega vida se je v zadnjih nekaj letih že dodobra uveljavila v industriji in mi jo s pridom izkoriščamo v projektih preverjanja kvalitete izdelkov, označevanja in pakiranja. To skušamo v zadnjem času še nadgraditi s tehnologijo razširjene resničnosti, ki predstavlja noviteto v industriji. Strojni vid predstavlja predvsem nadgradnjo avtomatizacije industrije, ne pa toliko asistence uporabniku oz. upravitelju. Z lastnim razvojem na področju razširjene resničnosti skušamo to vrzel pokriti.